NARSAQ  FOTO

GREENLAND


1st of April. 2016     -     15 years with   www.narsaq.dk     -     1. april 2016
Tirsdag den 19. juni.  Der var dimission fra Narsap Atuarfia hvor alle 17 afgangselever modtog deres eksamensbeviser
The 19th of June.  There was a graduation from Narsaq School today, where 17 school leavers received their diplomas


Formand for skolebestyrelsen Kattie Nielsen, overrakte eksamensbeviserne, her til Minik Kristiansen
Chairman of Narsaq school board, Kattie Nielsen, presented the diplomas. Here to Minik Kristiansen


Dimittend, frk. Nuka Vera Jensen får overrakt sit eksamensbevis
School leaver Nuka Vera Jensen, receive her examination marks


Nogle af skolelærerne underholdt
Some school teachers entertained

Skolelærerinde Wyrna Petersen overrakte special diplomer
School teacher Wyrna Petersen presented special diplomas


Hr. Harry Heinrich fik et diplom for de bedste eksamenskarakterer i år
Mr Harry Heinrich got a diploma for best examination marks this year


Frk. Emma Møller fik et diplom fordi hun var den bedste kammerat i år
Miss Emma Møller got a diploma because she was best friend this year


Frk Therisia Aronsen fik et diplom fordi hun var den mest stabile af eleverne i år
Therisia Aronsen got a diploma, because she had the best appearance in this year

En stolt Pipaluk Petersen, med sin endnu stoltere moder, fru Wyrna
A proud Pipaluk Petersen with her even prouder mom, mrs. Wyrna


Homepage

Daily Photos

Next Photo

©  John Rasmussen,  Narsaq Foto