NARSAQ  FOTO

GREENLAND


1st of April. 2016     -     15 years with   www.narsaq.dk     -     1. april 2016
Onsdag den 4. marts.  Maria Bach Kreutzmann, udstiller originale illustrationer fra sin bog, Bestiarium Groenlandica, på Narsaq Museum
The 4th of March  Maria Bach Kreutzmann exhibits the original illustrations from her book, Bestiarium Groenlandica, at Narsaq Museum


En illustration fra Bestiarium Groenlandica, "Aajumaaq", udført af © Maria Kreutzmann
Illustration from Bestiarium Groenlandica "Aajumaaq", painted by © Maria Kreutzmann

Ululinannguaq Olsen fra Sisimiut.  En arktisk guide elev
Arctic guide student Ululinannguaq Olsen from Sisimiut

Homepage

Daily Photos

Next Photo

©  John Rasmussen,  Narsaq Foto