NARSAQ  FOTO

GREENLAND


1st of April. 2016     -     15 years with   www.narsaq.dk     -     1. april 2016
Fredag den 3. februar.  Tolv fiskere og fangere fra Narsaq er på kursus på levnedsmiddelskolen Inuili, hvor de lærer at salte og ryge deres egne fangst produkter
February, the 3rd.  Fishermen and hunters from Narsaq has a course on Food College Greenland, where they learn to pickle and smoke their own catch products
Fiskeskipper Ole Jørgen Davidsen, med sortebær marineret og røget dybhavsfisk, ålebrosme og sorthaj
Fisherman Ole Jørgen Davidsen, with crowberry marinated and smoked arctic eelpout and velvet bellyHomepage

Daily Photos

Next Photo

©  John Rasmussen,  Narsaq Foto